All contents

Innovation Center เป็นศูนย์นวัตกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ของทอสเท็ม โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอจุดเด่นของการออกแบบ ประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนติดตั้งบานประตูหน้าต่างของทอสเท็มไว้ภายในเพื่อให้ผู้รับชมเกิดแรงจูงใจ พร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ อีกทั้ง สถานที่แห่งนี้ยังทำให้ฝ่ายขายและพนักงานทุกคนของทอสเท็มสามารถเข้ามาเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้อีกด้วย

Green Industry Level 5 ( Green Network Supply Chain )

Lorem ipsum dolor amet, feugiat reprehenderit pariatur. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil.

Lorem ipsum dolor amet, feugiat reprehenderit pariatur. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil.

Lorem ipsum dolor amet, feugiat reprehenderit pariatur. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil.

Powered by MakeWebEasy.com